>> >> >> >> >> >> >> >>
                     


________________________________________________________________________________

     
     
     
     

 

ЛЕЧИТЕЛСТВО

 

Всичко около нас е енергия. Мисълта движи енергията. Няма болести, има неправилно мислене. Не отведнъж се образуват болестите. Аз виждам не само вече оформената болест. Виждам и предстоящата болест, виждам цветовете къде са, къде е проблема и как да влияя. Нещо те води, не мога да си дам обяснение за това. Интересно е, че аз не виждам човека като тяло само. За мен е важно излъчването, цветовата гама около него. От там черпя информация за здравето. Въпроса е преди болестното състояние, хората не трябва да чакат да се разболяват. Ако хората знаят отпреди тези неща те могат да се предпазят.”

Дълги години Севинч избягва да споделя преживяванията си и рядко използва лечителските си дарби за други освен за близките си. Но с времето получава послания, които я карат да се отвори към хората. Тя сънува отдавна починалия си баща, който я съветва да не пази дарбата за себе си. Преломен момент за решението й да помага на всички е сън, в който баща й довежда две непознати жени за да ги лекува. Когато след седмица същите жени със същите оплаквания дошли да потърсят помощта й, Севинч взела своето решение. И оттогава помага на всички, които идват при нея с болките, болестите и проблемите си.

Tова дарение, което ми е дадено, то ми е дадено да помагам на страдащите. Понякога са идвали и много лоши хора при мен. И съм си мислила, дали трябва да им помогна? Трябва, трябва двойно повече да им се помага, за да им се покаже верния път. Да им се върне духовното в тях, човешкото в тях. Да намерят себе си, да се осъзнаят, да станат добри.”


От тогава е минало много време. През годините дарбата й се развива, диалогът й със силата става по-интензивен и понякога придобива неочаквани проявления. Силата дава странни и не винаги обясними знаци за присъствието си около Севинч. Една от проявите, за които няма обяснение е появата на монети.

 

нагоре

МОНЕТИ

 

Дребни стотинки, метални левове необяснимо се появяват на най –невероятни места. Най-често по тялото й, под завивките, понякога подредени в триъгълник. Първите монети почват да се появяват през 2000 г., на 16, 17, 18 ноември. Всеки ден сутринта се появяват монети с обща стойност 25 ст.- рождената дата на Севинч. Една от монетите е от 1974 г.- годината на годежа й. 2000 г. е важна за Севинч. През тази година тя получава различни знаци. Появява се кръст на лявата й буза. Получава и първото важно послание към човечеството. От тогава до днес монетите продължават да се появяват по различно време и на различно място- вече над 50 лева

Най-често монетите се появяват спонтанно и непредвидено, но понякога Севинч успява със силно желание и мисъл да предизвика появата им. Някои наричат това явление материализация. Както и да го наричаме обаче появата на монетите от нищото е факт, който чака своето обяснение.На 16.11.2006 сутринта на леглото под чаршафа имаше подредени монети във вид на триъгълник- 2 по 20 ст. и една 10 ст. Това беше странно, защото предишната вечер на леглото нямаше нищо. Бяха разположени на страните изток, запад, север. В последствие получих информация, че това е триъгълника на спасението. Държавите, попадащи в този триъгълник няма да пострадат в бъдеще сериозно от природни катаклизми. Видях, че и България попада в този триъгълник. Гледахме монетите, снимахме ги и ги прибрахме с молитва и благодарност. На 23.02.2008 събота вечерта до мен се появиха отново 3 монети във вид на триъгълник. Една от 50 ст., една от 20 и една 5ст. Страните на триъгълника отново сочеха изток, запад, север. Трети триъгълник със същото разположение се появи на 23.11.2008 ”

 


Съпругът и децата на Севинч са почти свикнали необичайните неща, които се случват около нея. От необяснимото преместване на предмети, появата на монети, контактите й с починали хора и пророческите й видения.

 

нагоре

 

ВИДЕНИЯ

 

Над с. Нова Махала има местност „Евлия Баба”. От дедите ни знаем, че това място е свещено и там съществува светец, който не всеки може да го види. По предание знаем, че светецът пазил селото ни от беди. Там на това място има построена къщичка за светеца. Освен нея има и стъпка на голям камък и се говори, че това е стъпката на светеца. Всяка година на 6-ти май хората отиват там да се молят за здраве.През 1995г. на 2 май на видение ми се появи светеца и ми каза, че трябва да отида и да почистя мястото. Видях, че с моята комшийка отиваме там, но объркваме пътя. Сутринта извиках комшийката и тръгнахме да чистим мястото, но как стана че объркахме пътя. Ходили сме много пъти, но този ден се объркахме. Върнахме се обратно и намерихме пътя и стигнахме до там.

Почистихме мястото, четохме молитви и се върнахме обратно.
Изпълних това, което бе ми заръчал светеца. След няколко дни във видение същия светец, заедно с моя дядо ме водиха на едно много високо място. От това високо място аз се добрах до огромната Божия светлина. Тогава видях, че Господ е една огромна светлина и силата идва от там.”

На 08.04.2006г. видях, че на приятелката на сина ми ще почине майка й. С точност го видях. Сутринта казах на мъжа ми какво съм видяла. Той се обади на сина ни, те са в Испания, и му каза какво съм видяла, добре е да дойдат в България. На следващия ден те са тръгнали. Синът ми се обади от Словения, каза че пътуват. Говорили са с жената, била е добре и се готвила да ги посрещне. Но докато пристигнат в София тя вече е била починала, не можаха да я заварят жива. Следващия ден всички отидохме на погребението.”

Виденията които Севинч получава се сбъдват- понякога по-бързо, понякога по-бавно. Информацията за отделни хора или държави, за природни бедствия и предстоящи промени винаги е точна. Тези видения никога не са я подвеждали и така успява да помогне на много хора.

 

 

нагоре

КОНТАКТИ С ОТВЪДНОТО

 

За контактите с отвъдното Севинч говори със спокойствие и обичайност. За нея мъртвите са около нас и често ни дават знаци. В общуването си с тях тя получава помощ и подкрепа за решаване на различни житейски въпроси, предупреждения или информация по различни теми. Понякога търсят контакт с живите си близки и имат нужда от тяхното отношение и молитва.

Една вечер ме посети духа на моя стринка. Бяхме си легнали, звънеца звъня два пъти. Аз знаех че е тя, но не отворихме вратата. В съня ми тя се появи и каза, че в къщата й има наводнение. Показа къде са нейните дрехи, да предам на техните да ги приберат за да не се намокрят. Сутринта позвъних по телефона на дъщеря й. Тя беше учудена, още повече когато й казах къде се намират дрехите на майка й. Наистина през нощта целия им долен етаж е бил наводнен и дрехите на са били намокрени. Предупредих я да ги преместят на сухо място, за да е спокойна душата на майка й.”

През месец май 2005 ме оперираха в Пловдив. На втория ден след операцията ми се появи чичо ми, който беше починал още през 1970г. Показа ми от кой вътрешен кръвоносен съд капка по капка капе кръв. Всичко това споделих с лекарите, но те не повярваха на думите ми. Състоянието ми се влошаваше и след прегледа се установи, че наистина имам вътрешен кръвоизлив.Докато боледувах ми се появи Дева Мария. И тя беше легнала в едно легло с вързана коса като моята. Гледаше към мене с болка в очите. Каза ми, че няма да съм добре. Дванадесет дни бях в много тежко състояние. На дванадесетия ден тя отново ми се появи. Гледах я как стана от леглото, беше облечена с бяла дълга рокля. Заобиколи леглото и седна към мен. Показа ми, че ще оздравея. След този ден моето състояние се подобри.”

нагоре

 

ОБРАТНО