>> >> >> >> >> >> >> >>
                     

 

ХОРАТА      
  УЧЕНИТЕ    
    ВЕСТНИЦИТЕ  
      ТЕЛЕВИЗИЯТА

 

ХОРАТА

Това са част от мненията за нея, написани от хората в многото тетрадки, които Севинч и семейството й пазят:

Севинч, всичко което казваш се случва. Бавно, бавно, но всичко е вярно. Топлината и добрината с която ни посрещаш предай на всички хора, които идват при теб. Думите, които ти казваш дълго се помнят и звучат актуално във времето. Енергията която имаш съхрани, за да можеш да помагаш на хората. Бъди жива и здрава и винаги точна, както си.

Н.П., Стара Загора, 20.01.2007

 

След сеанса чувствам желание да полетя. Имам невероятна сила, топлина в главата, свежест, прояснение. Няма и следа от умората и напрежението. Невероятен диагностик. Благодаря от сърце!

Е.П. Пловдив

Причината да потърся г-жа Севинч беше един сън. Сънувах, че съм в Батак. В града ме беше докарала руса жена с червена кола. Тя ми каза, че на няколко километра от Батак живее човек, който води живота на светец. „Този човек ще ти помогне за коляното и гастрита”... Впечатленията ми от срещата с г-жа Севинч: 1. Вдъхна ми увереност в собствените ми сили. 2. Думите й ми прозвучаха съдбовно. Сякаш точно това съм очаквал да чуя. 3. Точна диагностика на психологическото и физическото състояние. И най-важното да имам вяра в Бога, да се моля и благодаря.

С.С., София, 11.03.2007

...Севинч е от далече, от много далече. Там, от където сме и можем да бъдем. Тя е чиста любов в най-мил вид и аз съм безкрайно благодарна, че се докоснах до тази безгранична любов.

Ц.А.

Дойдох при Севинч много зле. Кръвната ми захар беше 18, имах болки в корема...След няколко пъти идване при нея се почувствах много добре. Кръвната ми захар падна на 4.5, чувствам се спокоен и много по-добре

Г.Т., Пазарджик

Идвам при Севинч за втори път. Направо съм изумена. Всичко ми позна. Позна ми за здравето, за семейството, за ученето, за работата. Направи ми сеанс. Видях поляна с цветя и след това се почувствах нов човек... Нека винаги да помага на хората. Прекланям се пред способността на Севинч.

Н.С., област Пловдив, 06.12.2008

В един почивен ден през януари с моето семейство решихме да посетим г-жа Севинч в Нова Махала. Чувствах се много напрегнат от работата ми, имах и здравословни проблеми... Прибирайки се в София купих абсолютно всичко, което тя ми беше казала и започнах лечение. В средата на месец март отидох при лекуващата ми лекарка. При преглед на ехографа тя констатира, че черния ми дроб, десния лоб е спаднал с 2 см. и ме попита какво съм взимал. Аз не й казах цялата истина, защото не знаех как ще приеме моето посещение при Севинч. Лекарката ми каза... да продължавам по същия начин, защото откакто ме преглежда за 10 години не е виждала такава добра структура на черния ми дроб. Изключително много съм доволен от тази великолепна жена.

В.Д. София

Дойдох при Севинч януари 2008 с една приятелка. В мен преливаха чувства на недоверие към гледачки и разни такива. Когато ме хвана за ръцете се изчерви и каза, че ще имам много проблеми с кръста и много ще страдам. Тогава не обърнах внимание и погледнах с недоверие на това, което каза. Юни 2008 претърпях много тежка операция на гръбнака и тогава се сетих за Севинч от Нова Махала. Сега съм за втори път тук, но вече изпълнена с вяра в способностите на това светило.

М.Г., Петрич, 07.12.2008

За 4-5 месеца бяхме разделени със жена ми. В края на януари 2009 се събрахме отново. Бях изпаднал в голяма депресия, нерви, безсъние... Жена ми я довела нейна приятелка при Севинч. Без да ми казва, че е ходила само спомена, че познава тази жена. Нещо отвътре ме накара много силно да отида при нея. На първата среща бях много притеснен. Никога не бях ходил на подобно място... Тя ме гледаше като на рентген и ми казваше моите болести и проблеми без аз да й казвам какво ми е... От тогава идвам за четвърти път. Промяната в мен е огромна, и в психично, и в здравно отношение... Не мога да опиша чувството си при срещата със Севичнч. Тя ме спаси. Не знам как, но аз се чувствам нов човек.

Н.С. София, 25.04.2009

...Преди сеанса щях да се разплача, не знам защо. Баща ми също се разплака. Много се чудихме за него, защото той е обикновено сдържан. Когато го видях да плаче разбрах, че вълнението ми не е от кавгата с майка ми, а от тази симпатична жена Севинч. Почувствах се като Алиса в страната на чудесата. Много се радвам, че посетих тази добра и мила жена и семейството й.

Е.С., София

Дойдох при Севинч с проблема главоболие, световъртеж, отпадналост. След като ми направи няколко сеанса аз се почувствах много спокойна. Посетила съм много лекари, които са ми предписали силни лекарства, от които обаче не се повлиях както от сеансите на Севинч. Станах съвсем друга жена.

С.С., Нова Махала

УЧЕНИТЕ

проф. Кайков, преподавател по психология в НСА - гр. София:

„Севинч може да помага на хората и да им въздейства със своето биополе. Възстановява енергии, на базата на което се лекуват различни болести. Повишава се психическата и физическата работоспособност, човек става по-щастлив и здрав. Въздействието върху енергийните канали и определени точки е познато от китайската традиционна медицина. Севинч е на доста високо ниво и нейните възможности се разширяват. Тепърва ще предскаже много важни неща за света и за България.

ПРОУЧВАНЕ ПРОЯВИТЕ  НА НЯКОИ  ФЕНОМЕНАЛНИ СПОСОБНОСТИ  ПРИ ПРЕДВИЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРА -МУ, гр. Пловдив

Дизайн на изследването
При подготовката на тези проучвания бе подходено много внимателно, предвид скептичното отношение на различни специалисти (лекари, биофизици, физици и др.) към този вид действия, „енергийни” въздействия и към използваните „енергии”.
1. В групата на изследваните бяха включени хора със съответни медицински документи: резултати от първични изследвания от различен характер, епикризи, лекарски заключения и др., които обективно показват наличие на съответно заболяване.
2. Взета бе предвид и собствената преценка на пациента за промени в здравословното му състояние след извършените от Севинч процедури. Тя бе отразена писмено, подкрепена с подпис или бе предадена устно на провеждещите изследването.
3. След приключване на процедурите на пациента бяха направени същите или част от изследванията, целта на които бе да дадат количествена оценка за наличие на промяна (или липса на такава) на показатели на здравословното му състояние, показали отклонения от съответните референтни стойности при първата група измервания. 

Повече...
Алгоритъм на изследване на пациента
Към всеки случай се подхожда конкретно, но съществуват задължителни елементи, които формират определен алгоритъм:
1. Запознаване с характера на страданието чрез разказ на болния
2. Преценка на състоянието на болния
Информация за състоянието на болния, която да определи подхода при облекчаване на страданието му Севинч получава по няколко канала:

Това е цветно сияние (излъчване) от всеки човек, което обгръща  цялото му тяло. Ширината на „аурата” е различна при отделните хора и варира от 1-2 cm до 25-30. Тя се „вижда” от диагностициращия.              

Човешкото тяло има специфично излъчване. То се разпростира до около 20-25 см в страни и съвпада с енергийното поле на човек. Севинч възприема това излъчване чрез ръцете и очите и го използва като диагностичен показател за състоянието на отделните органи, начина по който те функционират в момента на изследването и др. 

Най-често обаче болкта се възприема от Севинч в зона аналогична на тази,  в която я чувства преглеждания, като обикновено силата й е пропорционална на изпитваната от пациента.
При психично болни Севинч усеща страха на човека, напрежението му. Вижда и излъчването му, което е сиво, като кълбо. Според нея те имат много негативна енергия, която отразява тяхното черногледство. Така тя чувства, възприема състоянието му и може да прави изводи за него.

Процедури, целящи подобряване на състоянието на болния
1. Биоенергийни въздействия
Севинч усеща наличие на „енергия” у себе си, която има свойството да повлиява функциите и структурата на тъканите върху които е концентрирана. Севинч насочва „енергията” си първоначално чрез очите. Значима роля при осъществяване на трансвера на енергия играе и мисълта. Обикновено по мисловен път се направлява, пренасочва и концентрира енергията в тялото на пациента. В този момент Севинч не чувства тялото си. 
2. Пречистване на организма от „токсини”.
В случая „токсини” е обобщен термин. Пречистването на организма се извършва по различни начини, според човека и неговото състояние. По преценка на Севинч за отстраняването им се използват естествени биопродукти, в суров вид или термично обработени или приготвени от тях отвари и сокове.             
3. Билкова терапия
4. Препоръки за спазване на определен хранителен режим
5. Препоръка за промяна на елементи от начина на жинот
6. Други
Според конкретния случай е възможно използване на всички видови въздействия със специфична последователност или само на някои от тях. При различните пациенти времетраенето и броя на процедурите са различни.  Като елемент от изследването се включва изискване за задължително спазване на препоръките, дадени на страдащия от Севинч.
ІІ. Предсказания
Направените предсказания варират по ниво на обществена значимост, от битови проблеми на отделен човек до процеси, засягащи голям брой  хора. По своя характер те са свързани с промени в личния живот, здравето, работата, благосъстоянието на човек и/или фирма, политически събития, катастрофи и природни бедствия. По географски обхват предсказанията са глобални.
Според Севинч информацията за предстоящи събития се получава неволево. Предварително не е мислила върху тях, например върху възможните сценарии за развитие на определен политически процес. Информацията се „появява в главата” под формата на „картина”. Процесът не става по време на сън. От „появата на информацията” до момента на реалното събитие изтича различно време – от часове до години. В някои от случаите има усещането, че е наблюдател на събитието и дори се опитва да го повлияе, но това обикновено не се отдава.
За обективизиране на предсказанията подходихме по следния начин. При поява на информация у изследваната относно бъдещо събитие, последното се отразява в специална тетрадка. Описват се характера на събитието, време и място на появата му, вероятни участници и други специфични негови особености. Следва подпис на Севинч. В края на всеки месец последната страница от тетрадката се копира в три екземпляра, като те се връчват на участниците в изследването.
Според периода от време, предхождащ вероятното събитие предсказанията бяха разделени на краткотрайни (до 5 месеца) и продължителни. Основание за това разграничение бе приетото от екипа общо времетраене на цялостното проучване.
След изтичане на съответния срок се сравнява случилото се с направеното предсказание, като се оценява дали изобщо има подобно събитие, както и степента на съвпадение между предвиждане и реалност. За количествена оценка бе въведен коефициент на съвпадение. Той се формираше като сбор от оценяването на 4 компонента:
а) наличие (0.25) или отсъствие (0) на подобно по характер на предвиденото събитие;
б) съвпадение (0.25) (несъвпадение (0) по място;
в) съвпадение (0.25) (несъвпадение (0) по време;
г) съвпадение (0.25) (несъвпадение (0) по обхват.
Така при пълно съвпадение се получаваше коефициент 1, т.е.
         ПРЕДСКАЗАНИЕ = 1 =  РЕАЛНОСТ.
При всички останали случаи се получава коефициент < 1, т.е. различна степен на ограничено съвпадение между направеното  предсказание и случващото се в действителност.

 

ВЕСТНИЦИТЕ

Вестник "24 часа", 14 юли 2009

Ударът по кулите близнаци бил знак за икономическата криза.

„Ударът по търговския център в САЩ и сриването му със Земята бе предупреждение за световната икономическа криза. Господ ни подсказа какво приближава с краха на финансовите сгради. Ако бяхме разбрали този знак и бяхме започнали да подреждаме живота си с душите си, вместо с алчността си, нямаше да стигнем до тук. Тепърва ще навлизаме в тежък и дълъг период. Пари ще има, но няма да можем да купим нищо. Сега богатите смятат, че притежават всичко, но народът е гладен и ще отнема от тях. Трудностите ще смажат някои. За други обаче изпитанието ще извиси душата. От нас зависи как ще излезем от него- по-духовни или победени.”

Това твърди Севинч Балъкчъ – лечителката и пророчица от Нова Махала. Така вижда времената, които предстоят, когато се взре в тях от къщата си по хълмовете на Родопите. Гадателката съветва хората да се установяват на места с по-голяма надморска височина.... Съветва всички да имат търпение и смиреност. Нека утрешния ден не плаши никого, вдъхва надежда тя.

Вестник "24 часа", 05 януари 2009

Пророчицата Севинч от Нова Махала:
2009-а ще е бурна година, но не толкова лоша

Природни катаклизми, размирици и земетресения очакват света през 2009 година. В България обаче те ще са малки. Ще има и безводие, и наводнения.
Трудни времена настават за доста хора. Ще се налага да се помага на бедните и страдащите. Хората не трябва да имат страх от бъдещето. Трябва повече да вярват в себе си, да се извисяват духовно, да се радват на това, което имат.Ще има промени в България. На всякакво ниво. 2009-а ще е бурна година, но не толкова лоша. Постепенно настъпва промяната у хората- и за добро, и не толкова за добро.

Вестник "Знаме", бр. 233, 7 декември 2007

Родопската пророчица Севинч: Оста на Земята се промени. Съхраняването на българската култура, традиции и бит са нашето спасение.

Оста на планетата промени положението си. Очакват ни глобални изменения на климата. Трябва да сме подготвени за внезапни наводнения, тайфуни, горещини, бури. Отсега нататък така ще е. Балансът на Земята е нарушен от вероломните сечи и замърсяването. Ако не спрем, не ни очаква нищо добро. Видях го на 2-ри февруари 2007, казва тя. Заръчано ми е това послание да стигне до хората. Трябва да сме подготвени за внезапни промени и природни катаклизми. България е сред тези които няма да пострадат сериозно. Това не се отнася за Америка, тя ще бъде поразена доста. След години най-доброто място за живеене ще е Сибир, там климатът ще е най-благоприятен, казва Севинч.

Със Севинч се срещнах за първи път през август 2006-а. Жена на средна възраст с благ поглед. Излъчва спокойствие и увереност. Мюсюлманка с кръст на бузата, появил се само за една нощ. Жена, от която мнозина са видели помощ и добили сила да продължат напред.

Заинтригуван от феномена Севинч е проф. Димитър Кайков, преподавател по психология в Националната спортна академия. Професорът се е заел да опише уменията й в книга. В интервю за „168 часа” преди година той заяви: „Севинч тепърва ще предскаже много важни неща за света и за България".

Вестник "24 часа", 9 декември 2007

Задават се катаклизми, но България ще се опази

Преди години за пръв път под чаршафа на Севинч се появили 3 монети- сочели на изток, запад и север. Това е триъгълникът на спасението, казва пророчицата. По думите й идват страшни катаклизми. „Три морета ще се съединят и под водите им ще останат много земи. Цели държави ще загинат. Страните, които ще попаднат между ъглите на триъгълника, ще се спасят. България е сред тях.”...Хората още не са готови да узнаят цялата истина. По думите й тежките години вече са започнали. Пределът е 2012-а. Севинч вярва, че трябва да предаде послание до хората как да се избавят...

Вече 32 години мюсюлманката, която е бивша учителка и внучка на ходжа- лечител получава видения за бъдещето. Професори изследват уменията й и наблюдават случващото се в Нова Махала, на 5 км. от Батак...

Преди година призори видение отвело 52 годишната Севинч в тъмна, затворена стая. Пред нея се появило момиче с черна коса и дреха до петите. В ръцете си държала бяла книга. „Погледнах страниците, но там не беше писано на нашите езици”, разказва Севинч. Имало само фигури и знаци. „Настъпват тежки времена, Севинч- рекла девойката. А в тази книга пише за миналото и за бъдещето на планетата, вътре е лекът за всички болести.”

Преди местните избори кандидати за кметове се изредили да я питат за вота. Даже от избирателната комисия я дръпнали в страни да изпитат дарбата й. „Петър Паунов ще спечели в Батак, Ахмед Хаджийски ще кметува в Нова Махала”, казала Севинч. „Не е вярно, ще има балотаж”, засмели се от комисията. Като отворили вечерта урните разбрали, че гадателката е права. Според пророчицата следващия премиер на България е Бойко Борисов.

Вестник "Марица", Пловдив , 13 май 2006

Наследничката на Ванга: Либия ще освободи сестрите. Очакват ни нови наводнения и земетресения.

Медицинските ни сестри ще се върнат, но България ще плати много пари за това. Това казва Севинч Балъкчъ от родопското село Нова Махала. Повече от 30 години бившата учителка получава видения и знаци, които се сбъдват с невероятна точност. Съпругът й Басри Балакчъ, лесничей по професия, е записвал по дати и години пророчествата й. В началото той бил изплашен и стреснат от странните неща, ставащи се с жена му. Постепенно обаче се убедил, че това, което каже, става. Хората от селото също са свидетели на дарбата на Севинч. Тя вижда с точност събития от живота на селото. Притежава и дарба да лекува с ръцете си. Облекчавала е болките на много приятели и съселяни. Севинч не търси слава и пари, казват жителите на Нова Махала Семейството живее скромно и тихо. Нещата, които виждам ме карат да говоря. Изпитвам нужда да кажа, да предупредя хората за задаващите се беди, споделя Севинч.

Вестник „24 часа”, 05 август 2006

Севинч усетила смъртта на децата в река Лим.

4 април 2004г. В дома на Севинч и Басри Балъкчъ в родопското село Нова Махала над Батак празнуват рождения ден на дъщерята Муазез. Седнали са всички на масата, говорят. Изведнъж момичето се сепва: „Мамо, саксията се движи сама!”
Цветето се премести до средата на стаята, наклони се без да се счупи, и от съда се изля пръст колкото една лопата, разказва Басри. 52 годишната Севинч само изохкала: „Не пипайте нищо.- и след миг продумала:- Млади хора издъхнаха някъде. Ще почине и човек от нашия корен. Вечерта семейството научило от новините, че в същия час 12 деца са загинали край река Лим. Не минало много време и починал бащата на жената.Севинч, чието име на турски означава радост, обич, винаги е живяла в село Нова Махала, което е на 5 км. от Батак. В него има 800 къщи, а хората се препитават с шивачество и дърводобив. Работила е като учителка в местното училище.От години с мюсюлманката стават и други странни неща- по кожата й се лепят монети. За първи път се случило през 2000 г. Една сутрин на постелята под тялото й се появили стотинки- 20 и 5. На следващата – пак. На третата имало монети от емисия 1974г. Наскоро, докато се събличала, дъщеря й пак видяла върху кожа над пъпа й залепена пара.... Монетите продължават да се появяват на различни места. Севинч вярва, че това е знак за нещо, но още не е разгадала какъв.

 

 

ТЕЛЕВИЗИЯТА

„Севинч” - реж. Валентин Гоневски, БНТ Канал 1, 2007г.

Гледайте филма онлайн тук


„Севинч Балъкчъ”- реж. Снежана Димитрова, Канал 3, Студио „Devia”, 2007г.

Гледайте филма онлайн тук

 

ОБРАТНО

"